homedienstendomeinnaamwat is het

Domeinnaam

Uw domeinnaam inclusief e-mailaccount

Een domeinnaam is een adres op het internet, net als bijvoorbeeld systemworks.nl of google.nl

U kunt een domeinnaam gebruiken voor uw website, of voor uw email adres. Uw e-mailadres word dan bijvoorbeeld uwnaam@uwdomein.nl. Dit komt tevens ook professioneler over.

Kijk meteen of uw domeinnaam nog vrij is